Słowo o

Zielone Ogrody nad Odrą

Kiermasz „Zielone Ogrody nad Odrą” jest imprezą cykliczną odbywającą się zawsze w pierwszą sobotę i niedzielę po 1-szym maja, a przed tzw. „zimną Zośką i zimnymi ogrodnikami”. W połowie maja 2017 roku organizowaliśmy wraz z Urzędem Miejskim w Nowej Soli już trzecią edycję.

Zastanawiacie się Państwo może dlaczego wybraliśmy ten termin?

No cóż, bliskie są naszym sercom ludowe porzekadła: Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją, „Święta Zofija kłosy rozwija”.

A dlaczego po raz trzeci?

W 2014 roku zauważyliśmy duży potencjał w mieszkańcach Nowej Soli i Powiatu Nowosolskiego, którzy starają się przepięknie ozdabiać swoje balkony, domy, przydomowe ogródki, działki. Stwierdziliśmy, że inicjatywy i pomysłów nie brakuje, lecz jest problem z nabyciem nietypowych roślin. Stąd też postanowienie, żeby zapełnić przysłowiową „lukę” tak, aby pomóc spełnić marzenie o przepięknym przydomowym ogródku. W 2015 roku udało się nader niespodziewanie dobrze!


Tygodnik "Krąg" z 17.02.2015 nr 8/1191
0

edycja

0

narodziny idei

0

miesiąc

0

wystawców

“Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi – temu pomoże.”
“Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją”
“Święta Zofija kłosy rozwija.”

Polskie przysłowia ludowe

odwiedź Zielone Ogrody nad Odrą